Programy

Zgoda zgodzie nierówna

Warszawa, 4 pażdziernika 2016 r. Informacja prasowa Niemal codziennie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych danych osobowych do różnych celów. Klikamy zgody na stronach internetowych, w

Warszawa, 4 pażdziernika 2016 r.
Informacja prasowa

Niemal codziennie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych danych osobowych do różnych celów. Klikamy zgody na stronach internetowych, w aplikacjach i formularzach. Podpisujemy je w sklepach, urzędach czy pracy. Często nie zwracamy uwagi, na co tak naprawdę się godzimy, jakie klauzule zaznaczamy. Co powinniśmy o nich wiedzieć?
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to oświadczenie woli wyrażone przez osobę, której one dotyczą. Jednym z częściej spotykanych rodzajów zgód są tzw. klauzule marketingowe, które stanowią podstawę do wysyłania nam informacji handlowych i reklamowych. – Warto zauważyć, że zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych powinna być wyrażona oddzielnie od innych. Jest ona w pełni dobrowolna i nie może być domyślnie zaznaczona. – mówi adw. Anna Dmochowska, specjalista ds. ochrony danych osobowych z ODO 24. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że zgoda na przetwarzanie naszych danych osobowych może być formą „zapłaty” za udostępnienie nam usług, np. dostępu do aplikacji, korzystania z poczty elektronicznej lub innych darmowych świadczeń.
– Zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych usługodawcy muszą uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem procesu przetwarzania. – wskazuje adw. Anna Dmochowska. Taka zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z innego oświadczenia woli. Inaczej wygląda to w przypadku zawierania umów. Osoba, z którą podpisywany jest np. kontrakt lub umowa o pracę nie musi wyrażać oddzielnej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celu jej realizacji. Jak zauważa specjalista ODO 24: – Warto pamiętać o tym, że przedsiębiorcy zawsze muszą uzyskać osobną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na marketing „telefoniczny”. Co wynika odpowiednio z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawa telekomunikacyjnego.
– Wyrażając jakąkolwiek zgodę należy zwrócić szczególną uwagę na czyją rzecz się to dzieje. Niektóre organizacje w klauzulach zgody stosują sformułowania, dzięki którym jest ona wyrażana również na rzecz partnerów biznesowych administratora danych osobowych (ADO) czyli określonego przedsiębiorcy. – zauważa Mecenas Dmochowska i dodaje: – Jest to niebezpieczny zabieg. Osoba, której dane dotyczą, może utracić nad nimi kontrolę.
Podczas zbierania zgód powinniśmy być informowani o przysługujących nam prawach oraz o tym, co będzie się działo z naszymi danymi. Po wejściu w życie unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w maju 2018 roku, obowiązek informacyjny ulegnie znacznemu rozszerzeniu. – W klauzulach zgody wskazane będzie m.in. w jakim celu są zbierane nasze dane, na jakiej podstawie, kto będzie ich odbiorcą oraz pełna nazwa ADO i jego adres. Nowość stanowi m.in. obowiązek podania przez usługodawców w klauzulach kontaktu do inspektora ochrony danych, informacji o fakcie przekazywania danych do państwa trzeciego i planowanym okresie ich przechowywania. Ponadto będą w nich wskazane prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą (prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie). – wymienia adw. Anna Dmochowska z ODO 24.

A to już wiesz?  Sage zbiera najwyższe noty od dystrybutorów

ODO 24 – to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą. Dostarcza nowoczesne, elastyczne i kompleksowe rozwiązania pomagające zapewnić zgodność z ustawą o ochronie danych osobowych. Firma stworzyła bezpłatną aplikację ABIeye (dostępną przez internet), która umożliwia sprawne zarządzanie systemem ochrony danych osobowych. ABIeye to skuteczne narzędzie zarówno dla podmiotów prywatnych jak i publicznych, małych firm oraz korporacji. Ponadto posiada własną, zintegrowaną z aplikacją ABIeye, platformę szkoleń e-learningowych, umożliwiającą szkolenia (również okresowe) z ochrony danych osobowych wszystkich pracowników, nawet w dużych i bardzo dużych organizacjach. ODO 24 edukuje również społeczeństwo w zakresie zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji poprzez udostępniony na stronie internetowej Poradnik ODO, bezpłatne porady, warsztaty i szkolenia, bieżąca współpraca z mediami, itp.

Kontakt dla mediów:
Triple PR
Anna Olkowicz
tel. 22 216 54 20; 602 302 913
[email protected]

Martyna Danielewicz
tel. 22 216 54 20; 722 100 505
[email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy