Zdrowie

Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany

Warszawa, 23 lipca 2015 Komentarz eksperta dr Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej Grupy LUX MED Najnowsze wyniki międzynarodowego raportu „Zdrowie w pracy – diagnoza

Warszawa, 23 lipca 2015

Komentarz eksperta
dr Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Biura Edukacji Zdrowotnej Grupy LUX MED

Najnowsze wyniki międzynarodowego raportu
„Zdrowie w pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany”.

Dlaczego polski pracodawca nie inwestuje w zdrowie pracowników?

Raport „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” na zlecenie Bupa, której częścią jest LUX MED, jednoznacznie pokazuje, że największym ograniczeniem dla pracodawców we wszystkich badanych krajach – Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Australii – są zbyt wysokie koszty działań prozdrowotnych. Aż dla 73% pracodawców w naszym kraju jest to największa bariera, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wskazuje ją zaledwie 30% respondentów. Aby zmniejszać ograniczenia kosztowe pracodawcy oczekiwaliby najchętniej ulg podatkowych dla firm prowadzących działania prozdrowotne lub dla pracowników biorących w nich udział. Z drugiej strony, dla części z nich zdrowie pracowników nie jest wartością kluczową.

W Polsce brak wysokiego priorytetu w tym zakresie deklaruje co trzeci menedżer. Kolejnym problemem, z którym borykają się nie tylko polscy pracodawcy, jest brak wykwalifikowanych liderów działań prozdrowotnych. Najczęściej wskazują na niego menadżerowie w Hiszpanii i Australii. W Polsce na kadrowe luki w zakresie wdrażania polityki prozdrowotnej narzeka 22% pracodawców. Dodatkowe przeszkody to trudność w wykazaniu zwrotu z inwestycji w zdrowie, a także w zaangażowaniu samych pracowników w działania prozdrowotne. Aby pokonywać te bariery potrzeba zatem istotnej zmiany spojrzenia na rolę zdrowia pracowników w sukcesie firmy i otwarcia dialogu między pracodawcami, rządem i pracownikami.

Zdrowie w pracy_infografika

Informacje o Grupie LUX MED:

Grupa LUX MED to największa sieć medyczna w Polsce, która działa w skoordynowanym modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Oferta Grupy kierowana jest zarówno do klientów korporacyjnych, jak i indywidualnych. Klienci korporacyjni korzystają z Pracowniczych Programów Zdrowotnych rozwijanych wokół medycyny pracy. Klienci indywidualni mogą skorzystać z opieki zdrowotnej na podstawie Planów Opieki Medycznej, a także tzw. świadczeń FFS (fee for service, opłaty za poszczególne usługi) oraz w ramach kontraktu z NFZ.
Opieka medyczna świadczona jest w 176 placówkach. Usługi ambulatoryjne realizowane są przede wszystkim
w placówkach LUX MED i centrach medycznych Medycyny Rodzinnej, która specjalizuje się w obsłudze pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. Pod marką PROFEMED rozwijane są specjalistyczne przychodnie lekarskie przeznaczone dla klientów „fee for service”. Pod opieką Grupy LUX MED znajduje się ponad 1 600 000 pacjentów.
Grupa ma pięć szpitali: dwa świadczące usługi jednego dnia (Endoterapia w Łodzi i MegaMed w Bełchatowie), trzy szpitale w Warszawie, z których jeden świadczy szeroki zakres usług specjalistycznych (LUX MED), drugi specjalizuje się w endoskopii i chirurgii (Endoterapia), a trzeci jest specjalistycznym ośrodkiem medycyny sportowej i ortopedii (Carolina Medical Center).
Grupa LUX MED prowadzi również działalność ubezpieczeniową – LUX MED Ubezpieczenia jest oddziałem szwedzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego LMG Försäkrings AB.
W ramach Grupy LUX MED działają także marki: LUX MED Diagnostyka, Tabita, Endoterapia, MegaMed, Medicor i Centrum Zdrowia Medycyna. Endoterapia świadczy wysokospecjalistyczne usługi endoskopowe, MegaMed opiekę ambulatoryjną i chirurgię jednego dnia, a Centrum Zdrowia Medycyna specjalizuje się w usługach ambulatoryjnych. Medicor oferuje świadczenia ambulatoryjne i diagnostykę obrazową. Tabita to ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych, samotnych oraz pacjentów w każdym wieku wymagających stałej opieki specjalistycznej i rehabilitacji.
Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Grupa LUX MED jest częścią międzynarodowej grupy Bupa, która świadczy opiekę medyczną i oferuje ubezpieczenia zdrowotne.

Więcej informacji o Grupie LUX MED można znaleźć na www.luxmed.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy