Programy Wiadomości branżowe

Raport Acronis: wirtualizacja i “chmura” w sektorze MSP

Według ostatnich badań Acronis Global Disaster Recovery Index, małe i średnie firmy na całym świecie planują w 2012 roku wdrożenie wirtualizacji serwerów w tempie szybszym niż duże przedsiębiorstwa. Mimo to, wyniki badania ukazały

Według ostatnich badań Acronis Global Disaster Recovery Index, małe i średnie firmy na całym świecie planują w 2012 roku wdrożenie wirtualizacji serwerów w tempie szybszym niż duże przedsiębiorstwa. Mimo to, wyniki badania ukazały również liczne braki w procesach tworzenia kopii zapasowych i przywracania po awarii dla serwerów wirtualnych wśród MSP. Tymczasem wcześniejszy entuzjazm dla infrastruktury chmurowej, przynajmniej jak do tej pory, nie znalazł swojego odbicia w rzeczywistości.

Ponad 6000 managerów IT z małych i średnich przedsiębiorstw z 18 krajów, którzy wzięli udział w badaniu Acronis, przewiduje, że do końca 2012 roku 29% serwerów w ich firmach zostanie zwirtualizowanych, a tempo wzrostu wyniesie 21%. Jest to o 50% wyższe tempo, niż pokazują wyniki ostatniego raportu firmy Gartner. Mówią one, że przewidywane zastosowanie wirtualizacji serwerów przez przedsiębiorstwa w tym samym okresie wzrośnie o 14%1.

Wirtualne dane zagrożone

Według badania Acronis, firmy z sektora MŚP jako główne czynniki przemawiające za wirtualizacją serwerów podają zwiększoną wydajność, elastyczność i szybkość wdrożenia. Jednak, pomimo planowanego zastosowania maszyn wirtualnych, badanie pokazało również znaczne uchybienia w procesach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, w tym m.in.:

  • Jedna trzecia badanych (33%) przyznaje, że nie robi kopii zapasowych swoich maszyn wirtualnych tak często, jak fizycznych;
  • Prawie połowa (49%) robi kopie zapasowe maszyn wirtualnych rzadko, zazwyczaj co tydzień lub co miesiąc;
  • Tylko 37% robi kopie zapasowe maszyn wirtualnych codziennie.

“Wirtualizacja staje się coraz bardziej przystępna cenowo i stosunkowo łatwa do wdrożenia dla małych i średnich firm, tak więc wysoka dynamika wzrostu przyjęcia wirtualizacji nie powinna być zaskoczeniem. Ochrona danych stała się podstawowym wymogiem i best practice dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Dlatego też szczególnie rozczarowujący jest fakt, że ochrona maszyn wirtualnych często jest przez firmy pomijana. Dla niektórych z nich to potencjalnie gra w rosyjską ruletkę jeśli chodzi o wirtualne kopie zapasowe – w momencie gdy zabraknie im szczęścia, czekają je bardzo realne konsekwencje, które mogą mieć negatywny wpływ na ich działalność.” – powiedział Dariusz Jarecki, Country Manager Acronis w Polsce.

Zachmurzona przyszłość?

Prognozy dotyczące wykorzystania „chmury” na rok 2012 wydają się znacznie bardziej przyziemne – tylko jedna czwarta badanych (26%) przewiduje, że w tym roku ponad 50% ich infrastruktury IT będzie oparta na „chmurze”. Małe i średnie firmy uważają, że przyjście do „chmury” będzie napędzane przez trzy czynniki: niższe koszty operacyjne infrastruktury IT, dodatkowa lub elastyczna powierzchnia przechowywania, a także ulepszona zgodność. Inne wyniki dotyczące „chmury” to:

  • Wykorzystanie „chmury” do backupu poza siedzibą firmy staje się coraz bardziej popularne – ponad jedna piąta badanych (21%) korzysta w tej formy;
  • Prawie połowa badanych (42%) nadal polega na tradycyjnej metodzie tworzenia kopii zapasowych na taśmach lub dysku poza siedzibą firmy każdego dnia;
  • Prawie jedna czwarta badanych (23%) nadal nie posiada żadnej strategii offsite backup. 

Badanie zostało przeprowadzone przez Ponemon Institute wśród 18 państw, we wrześniu i październiku 2011 roku. W badaniu wzięło udział ponad 6000 praktyków IT z małych i średnich firm, zatrudniających nie więcej niż 1000 pracowników. Szczegóły dotyczące raportu i wyników poszczególnych państw można znaleźć pod poniższymi linkami: 

 

1 Gartner’s Virtualisation Research: Virtual Machines Will Slow in the Enterprise, Grow in the Cloud, Thomas J. Bittman and Lydia Leong, 4 March 2011, RA1010182011

***

O Acronis

Acronis jest wiodącym dostawcą przyjaznych w użyciu rozwiązań do odzyskiwania danych po awarii i ich ochrony dla środowisk fizycznych, wirtualnych oraz typu ‘cloud’. Opatentowana przez firmę technologia tworzenia obrazów dysku pozwala korporacjom, firmom z sektora MSP oraz klientom indywidualnym chronić swoje cyfrowe zasoby.  Z oprogramowaniem Acronis do odzyskiwania danych po awarii, wdrożeń systemowych i migracji, użytkownicy chronią swoje cyfrowe informacje, utrzymują ciągłość biznesu oraz ograniczają przestoje systemów komputerowych. Oprogramowanie firmy Acronis jest sprzedawane w ponad 90 krajach i dostępne nawet w 14 wersjach językowych. Więcej informacji na www.acronis.pl. Jesteśmy na Twitterze: http://twitter.com/acronis.

Acronis® i logo Acronis są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Acronis Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

 

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy