Oprogramowanie dla biznesu

Acronis z certyfikatem Red Hat Enterprise Virtualization

Acronis z certyfikatem Red Hat Enterprise Virtualization 17/03/2011 | 13:50 | Acronis Flagowy produkt biznesowy Acronis do konsolidacji serwerów i odzyskiwania danych po awarii uzyskał

Acronis z certyfikatem Red Hat Enterprise Virtualization
17/03/2011 | 13:50 | Acronis

Flagowy produkt biznesowy Acronis do konsolidacji serwerów i odzyskiwania danych po awarii uzyskał certyfikat platformy wirtualizacyjnej Red Hat Enterprise Virtualization.

Acronis, wiodący dostawca oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, uzyskał dla programu Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition certyfikat Red Hat Enterprise Virtualization. Certyfikat ten umożliwia firmom uproszczenie procesów konsolidacji serwerów. Dodatkowo, rozwiązania oparte na zaawansowanej technologii tworzenia obrazu dysków opatentowane przez Acronis, umożliwiają użytkownikom tworzenie kopii zapasowych wielu wirtualnych maszyn na jednym hoście.

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition pozwala także lepiej i szybciej zarządzać procesami migracji z serwera fizycznego do wirtualnego, wirtualnego do fizycznego lub między dwoma serwerami wirtualnymi. Oprogramowanie Acronis daje możliwość wykonywania migracji natychmiast lub według wcześniej opracowanego harmonogramu.

“Program Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition to zaawansowane narzędzie, wyposażone w funkcje dostosowane do backupu serwerów zwirtualizowanych. Certyfikat RHEV łączy potencjał dwóch ważnych producentów związanych z wirtualizacją. Możliwość migracji między różnymi środowiskami i proste tworzenie kopii zapasowych wielu maszyn wirtualnych na jednym hoście to rozwiązania, które ułatwią klientom korzystanie z zalet wirtualizacji” – mówi Izzy Azeri, Senior Vice President i General Manager Acronis w rejonie Ameryki Północnej i Południowej.

Ścisła współpraca Acronis i Red Hat trwa nieprzerwanie od 2006 roku. Oprogramowanie Acronis wykazywało duży potencjał do zastosowania na platformach Red Hat. Certyfikat dla Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Serwer Virtual Edition potwierdził zapotrzebowanie na rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych dostosowane do specyfiki serwerów wirtualnych. Certyfikat RHEV dla programu Acronis daje klientom obu firm większą elastyczność i bezpieczeństwo w obszarze środowisk wirtualnych. Uproszczenie procesów tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych po awarii oraz migracji pomiędzy środowiskami fizycznymi i wirtualnymi wpływa korzystnie na zaufanie firm do wirtualizacji, której popularność stale wzrasta.

***

Acronis jest wiodącym dostawcą przyjaznych w użytkowaniu rozwiązań do tworzenia kopii zapaso-wych, odtwarzania danych po awarii oraz bezpieczeństwa dla środowisk fizycznych, wirtualnych oraz w modelu cloud computing. Opatentowana przez firmę technologia tworzenia obrazów dysku pozwa-la korporacjom, firmom z sektora MSP oraz klientom indywidualnym chronić swoje cyfrowe zasoby. Z oprogramowaniem Acronis do tworzenia kopii zapasowych, błyskawicznego odzyskiwania danych po awarii, wdrożeń systemowych i migracji, użytkownicy chronią swoje dane, utrzymują ciągłość bizne-su oraz ograniczają przestoje systemów komputerowych. Oprogramowanie firmy Acronis jest sprzeda-wane w ponad 90 krajach i dostępne jest w 14 wersjach językowych. Więcej informacji na www.acronis.pl. Jesteśmy na Twitterze: http://twitter.com/acronis

Acronis®, Acronis® Backup & Recovery™, oraz logo Acronis są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Acronis Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy