Tag Archives: sektora

Sage proponuje nowy CRM dla sektora MSP

Sage proponuje nowy CRM dla sektora MSP

Z początkiem kwietnia br. Sage wprowadza na polski rynek najnowszą wersję systemu CRM: Sage ACT!. To rozwiązanie adresowane do sektora MSP. Każdej firmie, która potrzebuje pomocy we wdrożeniu lub doskonaleniu zarządzania obszarem CRM, Sage zapewnia merytoryczne wsparcie. Sage ACT! w wersji 2011 to program wspomagający zarządzanie sprzedażą oraz relacjami z klientami.…

Raport Acronis: Ponad po?owa firm z sektora ochrony zdrowia obawia si? awarii systemów ochrony danych w przypadku katastrofy

Wnioski z badania Acronis Disaster Recovery Index 2012  pokazuj?, ?e obni?anie kosztów i zbyt ma?a liczba pracowników IT s? zagro?eniem dla ochrony danych w bran?y ochrony zdrowia, w której problemami s? nie tylko ma?e nak?ady na rozwi?zania do backupu i DR, ale tak?e kompleksowo??…

Raport Acronis: tylko połowa firm przemysłowych ma pewność, że może szybko odzyskać dane po awarii

Pomimo iż rok 2011 był jednym z najbardziej burzliwych w ciągu ostatnich lat, wyniki raportu Acronis Globalny Disaster Recovery (DR) Indeks 2012 dla sektora przemysłowego pokazują, że jedynie 53% respondentów jest przekonanych, iż w przypadku katastrofy czy poważnego incydentu są w stanie szybko przywrócić firmowe dane.…

Raport Acronis: sektor usług finansowych bardziej ostrożny po kataklizmach w 2011 roku

60% firm z sektora usług finansowych, w odpowiedzi na katastrofy naturalne, które wystąpiły w 2011 roku, wdrożyło na pełną skalę plan zachowania ciągłości działania (business continuity plan). Mimo to, praktyki tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych wykazują niepokojące braki. Według raportu Acronis Global Disaster Recovery Index 2012, firmy z sektora usług finansowych, w związku z wieloma kataklizmami i klęskami, które miały miejsce w 2011 roku, umieściły odzyskiwanie po awarii na liście priorytetowych zadań dla swoich działów IT.…
Top