Oprogramowanie Microsoft w modelu outsourcingowym w ofercie ATM Systemy Informatyczne S.A.

Oprogramowanie Microsoft w modelu outsourcingowym w ofercie ATM Systemy Informatyczne S.A.
08/03/2011 | 10:50 | ATM S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. podpisała umowę Microsoft Services Provider License Agreement umożliwiającą świadczenie usług outsourcingowych z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft, jednej z największych na świecie firm z branży technologii informacyjnych.

Podpisana umowa uzupełnia ofertę ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie usług outsourcingu infrastruktury informatycznej w modelu Cloud Computing (Infrastructure as a Service) o popularną platformę systemową i oprogramowanie serwerowe wspierające pracę przedsiębiorstw.

W ramach zawartego kontraktu spółka będzie mogła świadczyć usługi outsourcingowe i rozliczać koszt licencji udostępnianego oprogramowania Microsoft w miesięcznych opłatach. W tym modelu firmy mogą wysokie, jednorazowe koszty inwestycji w oprogramowanie zastąpić przez bieżące koszty operacyjne uzależnione od faktycznego wykorzystania oprogramowania. W przeciwieństwie do klasycznego modelu, w którym przedsiębiorstwa kupują licencje i płacą za nie z góry, w oferowanym modelu przedsiębiorstwa zyskują zabezpieczenie przed ryzykiem nieudanych inwestycji z możliwością wstrzymania projektu w dowolnym momencie bez ponoszenia dalszych kosztów. Ten model doskonale nadaje się także do realizowania krótkoterminowych projektów lub takich, które charakteryzują się dużą zmiennością w czasie wykorzystywanych zasobów.

Podpisana umowa jest kolejnym elementem, który buduje kompletną ofertę firmy ATM Systemy Informatyczne S.A. w zakresie świadczonych usług outsourcingu infrastruktury IT.

ATM Systemy Informatyczne S.A. (ATM SI) powstała w wyniku połączenia KLK S.A. i ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. — spółek z grupy kapitałowej ATM S.A. Oferta ATM Systemy Informatyczne S.A. obejmuje kompleksowe usługi z obszaru ICT (ang. Information and Communication Technology). Firma zajmuje się m.in. projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury teleinformatycznej, systemów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości dostępu do informacji oraz świadczeniem usług outsourcingu, a także ekspertyzą w dziedzinie projektowania infrastruktury Data Center, w szczególności systemów zasilania gwarantowanego. Usługi realizowane są zgodnie z obowiązującymi standardami i normami ISO oraz ITIL. ATM SI rozwija także aplikacje wspierające zarządzanie ciągłością działania oraz zarządzanie usługami i procesami obsługi klienta. Firma współpracuje z liderami technologii teleinformatycznych, takimi jak: Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Microsoft czy Oracle.Więcej informacji na stronie: www.atm-si.com.pl.

Authors

Related posts

Top